btgatt_response_t Birlik Referansı

btgatt_response_t Birlik Referansı

#include < bt_gatt_server.h >

Veri alanları

btgatt_value_t öznitelik_değeri
uint16_t halletmek

Detaylı Açıklama

GATT uzaktan okuma isteği yanıt türü

bt_gatt_server.h dosyasının 41. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

btgatt_value_t öznitelik_değeri

bt_gatt_server.h dosyasının 43. satırındaki tanım.

uint16_t tanıtıcı

bt_gatt_server.h dosyasının 44. satırındaki tanım.


Bu birleşime ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: