btgatt_value_t Yapı Referansı

btgatt_value_t Yapı Referansı

#include < bt_gatt_server.h >

Veri alanları

uint8_t değer [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]
uint16_t halletmek
uint16_t telafi etmek
uint16_t uzun
uint8_t kimlik_req

Detaylı Açıklama

Uzaktan okuma isteklerine yanıt olarak kullanılan GATT değer türü

bt_gatt_server.h dosyasının 31. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

uint8_t auth_req

bt_gatt_server.h dosyasının 37. satırındaki tanım.

uint16_t tanıtıcı

bt_gatt_server.h dosyasının 34. satırındaki tanım.

uint16_t len

bt_gatt_server.h dosyasının 36. satırındaki tanım.

uint16_t ofset

bt_gatt_server.h dosyasının 35. satırındaki tanım.

uint8_t değeri[ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]

bt_gatt_server.h dosyasının 33. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: