audio_policy_device Yapı Referansı

audio_policy_device Yapı Referansı

#include < audio_policy.h >

Veri alanları

hw_device_t yapısı yaygın
int(* create_audio_policy )(const struct audio_policy_device *device, struct audio_policy_service_ops *aps_ops, void *service, struct audio_policy **ap)
int(* destroy_audio_policy )(const struct audio_policy_device *device, struct audio_policy *ap)

Detaylı Açıklama

audio_policy.h dosyasının 422. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

hw_device_t ortak yapısı

Ses politikası cihazının ortak yöntemleri. Bu yapının kullanıcıları, hw_device_t öğesinin bir audio_policy_device referansına başvurduğu bilinen bağlamlarda audio_policy_device işaretçisine bir hw_device_t yayınlayacağından , bu audio_policy_device öğesinin ilk üyesi olmalıdır .

audio_policy.h dosyasının 429. satırındaki tanım.

int(* create_audio_policy)(const struct audio_policy_device *device, struct audio_policy_service_ops *aps_ops, void *service, struct audio_policy **ap)

audio_policy.h dosyasının 431. satırındaki tanım.

int(* destroy_audio_policy)(const struct audio_policy_device *device, struct audio_policy *ap)

audio_policy.h dosyasının 436. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: