audio_policy Yapı Referansı

audio_policy Yapı Referansı

#include < audio_policy.h >

Veri alanları

int(* set_device_connection_state )(struct audio_policy *pol, audio_devices_t cihazı, audio_policy_dev_state_t durumu, const char *device_address)
audio_policy_dev_state_t(* get_device_connection_state )(const struct audio_policy *pol, audio_devices_t cihazı, const char *device_address)
geçersiz(* set_phone_state )(struct audio_policy *pol, audio_mode_t durumu)
geçersiz(* set_ringer_mode )(struct audio_policy *pol, uint32_t modu, uint32_t maskesi)
geçersiz(* set_force_use )(struct audio_policy *pol, audio_policy_force_use_t kullanımı, audio_policy_forced_cfg_t yapılandırması)
audio_policy_forced_cfg_t(* get_force_use )(const struct audio_policy *pol, audio_policy_force_use_t kullanımı)
geçersiz(* set_can_mute_enforced_audible )(struct audio_policy *pol, bool can_mute)
int(* init_check )(const struct audio_policy *pol)
audio_io_handle_t(* get_output )(struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı, uint32_t örnekleme hızı, audio_format_t biçimi, audio_channel_mask_t kanalMask, audio_output_flags_t bayrakları, const audio_offload_info_t *offloadInfo)
int(* start_output )(struct audio_policy *pol, audio_io_handle_t çıkışı, audio_stream_type_t akışı, audio_session_t oturumu)
int(* stop_output )(struct audio_policy *pol, audio_io_handle_t çıkışı, audio_stream_type_t akışı, audio_session_t oturumu)
geçersiz(* Release_output )(struct audio_policy *pol, audio_io_handle_t çıkışı)
audio_io_handle_t(* get_input )(struct audio_policy *pol, audio_source_t inputSource, uint32_t sampleRate, audio_format_t formatı, audio_channel_mask_tchannelMask, audio_in_acoustics_t akustiği)
int(* start_input )(struct audio_policy *pol, audio_io_handle_t girişi)
int(* stop_input )(struct audio_policy *pol, audio_io_handle_t girişi)
geçersiz(* Release_input )(struct audio_policy *pol, audio_io_handle_t girişi)
geçersiz(* init_stream_volume )(struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı, int index_min, int index_max)
int(* set_stream_volume_index )(struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı, int indeksi)
int(* get_stream_volume_index )(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı, int *index)
int(* set_stream_volume_index_for_device )(struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı, int indeksi, audio_devices_t cihazı)
int(* get_stream_volume_index_for_device )(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı, int *index, audio_devices_t cihazı)
uint32_t(* get_strategy_for_stream )(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı)
audio_devices_t(* get_devices_for_stream )(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı)
audio_io_handle_t(* get_output_for_fect )(struct audio_policy *pol, const struct effect_descriptor_s *desc)
int(* kayıt_etkisi )(struct audio_policy *pol, const struct effect_descriptor_s *desc, audio_io_handle_t çıkışı, uint32_t stratejisi, audio_session_t oturumu, int kimliği)
int(* unregister_fect )(struct audio_policy *pol, int id)
int(* set_ effect_enabled )(struct audio_policy *pol, int id, bool etkin)
bool(* is_stream_active )(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı, uint32_t in_past_ms)
bool(* is_stream_active_remotely )(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı, uint32_t in_past_ms)
bool(* is_source_active )(const struct audio_policy *pol, audio_source_t kaynağı)
int(* dump )(const struct audio_policy *pol, int fd)
bool(* is_offload_supported )(const struct audio_policy *pol, const audio_offload_info_t *bilgi)

Detaylı Açıklama

audio_policy.h dosyasının 83. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

int(* dump)(const struct audio_policy *pol, int fd)

audio_policy.h dosyasının 244. satırındaki tanım.

audio_policy_dev_state_t(* get_device_connection_state)(const struct audio_policy *pol, audio_devices_t cihazı, const char *device_address)

audio_policy.h dosyasının 95. satırındaki tanım.

audio_devices_t(* get_devices_for_stream)(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı)

audio_policy.h dosyasının 214. satırındaki tanım.

audio_policy_forced_cfg_t(* get_force_use)(const struct audio_policy *pol, audio_policy_force_use_t kullanımı)

audio_policy.h dosyasının 114. satırındaki tanım.

audio_io_handle_t(* get_input)(struct audio_policy *pol, audio_source_t inputSource, uint32_t örnekleme hızı, audio_format_t formatı, audio_channel_mask_t kanalMaskesi, audio_in_acoustics_t akustik)

audio_policy.h dosyasının 158. satırındaki tanım.

audio_io_handle_t(* get_output)(struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı, uint32_t örnekleme hızı, audio_format_t biçimi, audio_channel_mask_t kanal maskesi, audio_output_flags_t bayrakları, const audio_offload_info_t *offloadInfo)

audio_policy.h dosyasının 131. satırındaki tanım.

audio_io_handle_t(* get_output_for_fect)(struct audio_policy *pol, const struct effect_descriptor_s *desc)

audio_policy.h dosyasının 218. satırındaki tanım.

uint32_t(* get_strategy_for_stream)(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı)

audio_policy.h dosyasının 210. satırındaki tanım.

int(* get_stream_volume_index)(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı, int *index)

audio_policy.h dosyasının 191. satırındaki tanım.

int(* get_stream_volume_index_for_device)(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı, int *index, audio_devices_t cihazı)

audio_policy.h dosyasının 204. satırındaki tanım.

int(* init_check)(const struct audio_policy *pol)

audio_policy.h dosyasının 123. satırındaki tanım.

void(* init_stream_volume)(struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı, int index_min, int index_max)

audio_policy.h dosyasının 179. satırındaki tanım.

bool(* is_offload_supported)(const struct audio_policy *pol, const audio_offload_info_t *bilgi)

audio_policy.h dosyasının 247. satırındaki tanım.

bool(* is_source_active)(const struct audio_policy *pol, audio_source_t kaynağı)

audio_policy.h dosyasının 240. satırındaki tanım.

bool(* is_stream_active)(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı, uint32_t in_past_ms)

audio_policy.h dosyasının 232. satırındaki tanım.

bool(* is_stream_active_remotely)(const struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı, uint32_t in_past_ms)

audio_policy.h dosyasının 236. satırındaki tanım.

int(* kayıt_etkisi)(struct audio_policy *pol, const struct effect_descriptor_s *desc, audio_io_handle_t çıkışı, uint32_t stratejisi, audio_session_t oturumu, int kimliği)

audio_policy.h dosyasının 221. satırındaki tanım.

void(*release_input)(struct audio_policy *pol, audio_io_handle_t girişi)

audio_policy.h dosyasının 171. satırındaki tanım.

void(*release_output)(struct audio_policy *pol, audio_io_handle_t çıkışı)

audio_policy.h dosyasının 154. satırındaki tanım.

void(* set_can_mute_enforced_audible)(struct audio_policy *pol, bool can_mute)

audio_policy.h dosyasının 119. satırındaki tanım.

int(* set_device_connection_state)(struct audio_policy *pol, audio_devices_t cihazı, audio_policy_dev_state_t durumu, const char *device_address)

audio_policy.h dosyasının 89. satırındaki tanım.

int(* set_fect_enabled)(struct audio_policy *pol, int id, bool etkin)

audio_policy.h dosyasının 230. satırındaki tanım.

void(* set_force_use)(struct audio_policy *pol, audio_policy_force_use_t kullanımı, audio_policy_forced_cfg_t yapılandırması)

audio_policy.h dosyasının 109. satırındaki tanım.

void(* set_phone_state)(struct audio_policy *pol, audio_mode_t durumu)

audio_policy.h dosyasının 102. satırındaki tanım.

void(* set_ringer_mode)(struct audio_policy *pol, uint32_t modu, uint32_t maskesi)

Audio_policy.h dosyasının 105. satırındaki tanım.

int(* set_stream_volume_index)(struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı, int indeksi)

audio_policy.h dosyasının 186. satırındaki tanım.

int(* set_stream_volume_index_for_device)(struct audio_policy *pol, audio_stream_type_t akışı, int indeksi, audio_devices_t cihazı)

audio_policy.h dosyasının 198. satırındaki tanım.

int(* start_input)(struct audio_policy *pol, audio_io_handle_t girişi)

audio_policy.h dosyasının 165. satırındaki tanım.

int(* start_output)(struct audio_policy *pol, audio_io_handle_t çıkışı, audio_stream_type_t akışı, audio_session_t oturumu)

audio_policy.h dosyasının 141. satırındaki tanım.

int(* stop_input)(struct audio_policy *pol, audio_io_handle_t girişi)

audio_policy.h dosyasının 168. satırındaki tanım.

int(* stop_output)(struct audio_policy *pol, audio_io_handle_t çıkışı, audio_stream_type_t akışı, audio_session_t oturumu)

audio_policy.h dosyasının 148. satırındaki tanım.

int(* unregister_fect)(struct audio_policy *pol, int id)

audio_policy.h dosyasının 228. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: