MergedZipEntryCollection

public class MergedZipEntryCollection
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.zip.MergedZipEntryCollection


İndirme girişimlerini en aza indirmek için büyük bir zip dosyasındaki bireysel zip girişlerini bloklar halinde birleştirin.

Özet

Sabitler

int HEADER_SIZE

int MAX_GAP

double MAX_GAP_PERCENTAGE

Kamu inşaatçıları

MergedZipEntryCollection ( zipEntries) MergedZipEntryCollection ( zipEntries)

Genel yöntemler

static createCollections ( zipEntries) createCollections ( zipEntries)
long getEndOffset ()
long getStartOffset ()
getZipEntries ()

Sabitler

HEADER_SIZE

public static final int HEADER_SIZE

Sabit Değer: 2078 (0x0000081e)

MAX_GAP

public static final int MAX_GAP

Sabit Değer: 4096 (0x00001000)

MAX_GAP_PERCENTAGE

public static final double MAX_GAP_PERCENTAGE

Sabit Değer: 0,15

Kamu inşaatçıları

MergedZipEntryCollection

public MergedZipEntryCollection ( zipEntries)

Parametreler
zipEntries

Genel yöntemler

koleksiyonlar oluştur

public static  createCollections ( zipEntries)

Parametreler
zipEntries

İadeler

getEndOffset

public long getEndOffset ()

İadeler
long

getStartOffset

public long getStartOffset ()

İadeler
long

getZipEntries

public  getZipEntries ()

İadeler