Merkez Dizin Bilgisi

public final class CentralDirectoryInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.zip.CentralDirectoryInfo


CentralDirectoryInfo, bir zip dosyası içindeki dosya/klasör bilgilerini içeren bir sınıftır.

Genel zip dosyası formatı: [Yerel dosya başlığı + Sıkıştırılmış veri [+ Genişletilmiş yerel başlık]?]* [Merkezi dizin]* [Merkezi dizin kaydının sonu]

Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki bağlantıya bakın: https://en.wikipedia.org/wiki/Zip_(file_format)

Özet

kamu inşaatçılar

CentralDirectoryInfo (byte[] data, int startOffset)

Yapıcı, zip dosyası içindeki bir dosya girişinin bilgilerini toplar.

CentralDirectoryInfo (byte[] data, int startOffset, boolean useZip64)

Yapıcı, zip dosyası içindeki bir dosya girişinin bilgilerini toplar.

Korumalı oluşturucular

CentralDirectoryInfo ()

Birim testi için kullanılan varsayılan yapıcı.

Genel yöntemler

boolean equals (Object o)
int getCompressedSize ()

Sıkıştırılmış boyutu alın.

int getCompressionMethod ()

Sıkıştırma yöntemini edinin.

long getCrc ()

Dosyanın CRC'sini alın.

long getExternalFileAttributes ()

Harici dosya özniteliklerini alın.

int getExtraFieldLength ()

Ekstra alan uzunluğunu alın.

int getFileCommentLength ()

Dosya yorum uzunluğunu alın.

String getFileName ()

İlgili yolu içeren dosya adını alın.

int getFileNameLength ()

Dosya adı uzunluğunu alın.

int getFilePermission ()

Harici dosya özniteliklerinin son 9 bitinde depolanan Linux dosya iznini alın.

int getInfoSize ()

Merkezi dizin girişinin boyutunu alın.

int getInternalFileAttributes ()

Dahili dosya özniteliklerini alın.

long getLocalHeaderOffset ()

Yerel dosya başlığı girişinin ofsetini alın.

long getUncompressedSize ()

Sıkıştırılmamış boyutu alın.

int hashCode ()
void setCompressedSize (long compressionSize)

Sıkıştırılmış boyutu ayarlayın.

void setCompressionMethod (int compressionMethod)

Sıkıştırma yöntemini ayarlayın.

void setCrc (long crc)

Dosyanın CRC'sini ayarlayın.

void setExternalFileAttributes (long externalFileAttributes)

Harici dosya özniteliklerini ayarlayın.

void setExtraFieldLength (int extraFieldLength)

Ekstra alan uzunluğunu ayarlayın.

void setFileCommentLength (int fileCommentLength)

Dosya yorum uzunluğunu ayarlayın.

void setFileName (String fileName)

İlgili yolu içeren dosya adını ayarlayın.

void setFileNameLength (int fileNameLength)

Dosya adı uzunluğunu ayarlayın.

void setInternalFileAttributes (int internalFileAttributes)

Dahili dosya özniteliklerini ayarlayın.

void setLocalHeaderOffset (long localHeaderOffset)

Yerel dosya başlığı girişinin ofsetini ayarlayın.

void setUncompressedSize (long uncompressedSize)

Sıkıştırılmamış boyutu ayarlayın.

String toString ()

kamu inşaatçılar

Merkez Dizin Bilgisi

public CentralDirectoryInfo (byte[] data, 
        int startOffset)

Yapıcı, zip dosyası içindeki bir dosya girişinin bilgilerini toplar.

parametreler
data byte : bir dosya girişinin bilgilerini içeren verilerin byte[] .

startOffset int : bilgi bloğunun başlangıç ​​ofseti.

Atar
IO İstisnası

Merkez Dizin Bilgisi

public CentralDirectoryInfo (byte[] data, 
        int startOffset, 
        boolean useZip64)

Yapıcı, zip dosyası içindeki bir dosya girişinin bilgilerini toplar.

parametreler
data byte : bir dosya girişinin bilgilerini içeren verilerin byte[] .

startOffset int : bilgi bloğunun başlangıç ​​ofseti.

useZip64 boolean : kısmi indirmede zip64 formatını destekleyen bir boolean.

Atar
IO İstisnası

Korumalı oluşturucular

Merkez Dizin Bilgisi

protected CentralDirectoryInfo ()

Birim testi için kullanılan varsayılan yapıcı.

Genel yöntemler

eşittir

public boolean equals (Object o)

parametreler
o Object

İadeler
boolean

getCompressedSize

public int getCompressedSize ()

Sıkıştırılmış boyutu alın.

İadeler
int

GetCompressionMethod

public int getCompressionMethod ()

Sıkıştırma yöntemini edinin.

İadeler
int

getCrc

public long getCrc ()

Dosyanın CRC'sini alın.

İadeler
long

getExternalFileAttributes

public long getExternalFileAttributes ()

Harici dosya özniteliklerini alın.

İadeler
long

getExtraFieldLength

public int getExtraFieldLength ()

Ekstra alan uzunluğunu alın.

İadeler
int

GetFileCommentLength

public int getFileCommentLength ()

Dosya yorum uzunluğunu alın.

İadeler
int

getDosyaAdı

public String getFileName ()

İlgili yolu içeren dosya adını alın.

İadeler
String

getFileNameLength

public int getFileNameLength ()

Dosya adı uzunluğunu alın.

İadeler
int

getFilePermission

public int getFilePermission ()

Harici dosya özniteliklerinin son 9 bitinde depolanan Linux dosya iznini alın.

İadeler
int

getInfoSize

public int getInfoSize ()

Merkezi dizin girişinin boyutunu alın.

İadeler
int

getInternalFileAttributes

public int getInternalFileAttributes ()

Dahili dosya özniteliklerini alın.

İadeler
int

getLocalHeaderOffset

public long getLocalHeaderOffset ()

Yerel dosya başlığı girişinin ofsetini alın.

İadeler
long

SıkıştırılmamışBoyutu al

public long getUncompressedSize ()

Sıkıştırılmamış boyutu alın.

İadeler
long

hash kodu

public int hashCode ()

İadeler
int

setCompressedSize

public void setCompressedSize (long compressionSize)

Sıkıştırılmış boyutu ayarlayın.

parametreler
compressionSize long

setCompressionMethod

public void setCompressionMethod (int compressionMethod)

Sıkıştırma yöntemini ayarlayın.

parametreler
compressionMethod int

setCrc

public void setCrc (long crc)

Dosyanın CRC'sini ayarlayın.

parametreler
crc long

setExternalFileAttributes

public void setExternalFileAttributes (long externalFileAttributes)

Harici dosya özniteliklerini ayarlayın.

parametreler
externalFileAttributes long

setEkstraAlanUzunluğu

public void setExtraFieldLength (int extraFieldLength)

Ekstra alan uzunluğunu ayarlayın.

parametreler
extraFieldLength int

setFileCommentLength

public void setFileCommentLength (int fileCommentLength)

Dosya yorum uzunluğunu ayarlayın.

parametreler
fileCommentLength int

setDosyaAdı

public void setFileName (String fileName)

İlgili yolu içeren dosya adını ayarlayın.

parametreler
fileName String

setFileNameLength

public void setFileNameLength (int fileNameLength)

Dosya adı uzunluğunu ayarlayın.

parametreler
fileNameLength int

setInternalFileAttributes

public void setInternalFileAttributes (int internalFileAttributes)

Dahili dosya özniteliklerini ayarlayın.

parametreler
internalFileAttributes int

setLocalHeaderOffset

public void setLocalHeaderOffset (long localHeaderOffset)

Yerel dosya başlığı girişinin ofsetini ayarlayın.

parametreler
localHeaderOffset long

sıkıştırılmamışboyutu ayarla

public void setUncompressedSize (long uncompressedSize)

Sıkıştırılmamış boyutu ayarlayın.

parametreler
uncompressedSize long

toString

public String toString ()

İadeler
String