DeviceImageTracker.FileCacheTracker

public class DeviceImageTracker.FileCacheTracker
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.image.DeviceImageTracker.FileCacheTracker


Önbelleğe alınan cihaz görüntüsünün ve meta verilerinin bilgilerini izleyin

Özet

Alanlar

public String branch

public String buildId

public String flavor

public File zippedBasebandImage

public File zippedBootloaderImage

public File zippedDeviceImage

Alanlar

dal

public String branch

yapı kimliği

public String buildId

lezzet

public String flavor

sıkıştırılmışBasebandResim

public File zippedBasebandImage

sıkıştırılmışBootloaderResim

public File zippedBootloaderImage

sıkıştırılmışCihazResmi

public File zippedDeviceImage