Cihaz Özelliği Bayrağı

public class DeviceFeatureFlag
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.flag.DeviceFeatureFlag


Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceFeatureFlag (String flagString)

Yeni bir DeviceFeatureFlag nesnesi oluşturmak için yapıcı.

Genel yöntemler

String getFlagName ()

DeviceFeatureFlag'in bayrak adını alın.

String getFlagValue ()

DeviceFeatureFlag'in bayrak değerini alın.

String getNamespace ()

DeviceFeatureFlag'in ad alanını alın.

String toString ()

DeviceFeatureFlag nesnesini "namespace/flagName=flagValue" biçiminde bir bayrak dizesine dönüştürün

Kamu inşaatçıları

Cihaz Özelliği Bayrağı

public DeviceFeatureFlag (String flagString)

Yeni bir DeviceFeatureFlag nesnesi oluşturmak için yapıcı.

Parametreler
flagString String : "ad alanı/bayrakAdı=bayrakDeğeri" biçiminde bir aygıt yapılandırması işaret dizesi

Atar
IllegalArgumentException flagString parametresi ayrıştırılamıyorsa

Genel yöntemler

getFlagName

public String getFlagName ()

DeviceFeatureFlag'in bayrak adını alın. Örneğin "namespace/flagName=flagValue" bayrak dizesindeki "flagName".

İadeler
String bayrak adı dizisi

getFlagValue

public String getFlagValue ()

DeviceFeatureFlag'in bayrak değerini alın. Örneğin "namespace/flagName=flagValue" bayrak dizesindeki "flagValue".

İadeler
String bayrak değeri dizisi

getNamespace

public String getNamespace ()

DeviceFeatureFlag'in ad alanını alın. Örneğin "ad alanı/bayrakAdı=bayrakDeğeri" bayrak dizesindeki "ad alanı".

İadeler
String ad alanı dizesi

toString

public String toString ()

DeviceFeatureFlag nesnesini "namespace/flagName=flagValue" biçiminde bir bayrak dizesine dönüştürün

İadeler
String biçimlendirilmiş bayrak dizisi