StringUtil

public class StringUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.StringUtil


Yaygın dize işlemleri için dizelerden kaçışa yönelik yardımcı program sınıfı.

Özet

Kamu inşaatçıları

StringUtil ()

Genel yöntemler

static String expand (String str, valueMap) expand (String str, valueMap)

Belirli bir dizedeki tüm değişkenleri haritadaki değerleriyle genişletin.

Kamu inşaatçıları

StringUtil

public StringUtil ()

Genel yöntemler

genişletmek

public static String expand (String str, 
                 valueMap)

Belirli bir dizedeki tüm değişkenleri haritadaki değerleriyle genişletin.

Map<String, String> valueMap = new HashMap<>() {
   put("FOO", "trade");
   put("BAR", "federation");
 };
 String str = StringUtil.expand("${FOO}.${BAR}", valueMap);
 assert str.equals("trade.federation");
 

Parametreler
str String : genişletilecek kaynak String

valueMap

İadeler
String değişken adlarını ve değerlerini içeren harita