AkışUtil

public class StreamUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.StreamUtil


Giriş akışlarını yönetmek için yardımcı program sınıfı.

Özet

Genel yöntemler

static String calculateBase64Md5 (InputStream inputSource)

Bir inputStream için base64 md5'i hesaplamaya yönelik yardımcı yöntem.

static long calculateCrc32 (InputStream inStream)

ERROR(/InputStream) için CRC-32'yi hesaplamaya yönelik yardımcı yöntem.

static String calculateMd5 (InputStream inputSource)

Bir inputStream için md5'i hesaplamaya yönelik yardımcı yöntem.

static void cancel ( InputStreamSource outputSource)

Boş değilse, verilen InputStreamSource iptal eder.

static void close (Closeable closeable)

Verilen ERROR(/Closeable) öğesini kapatır.

static void closeGZipStream (GZIPOutputStream outStream)

Verilen gzip çıkış akışını kapatır.

static void closeStream (OutputStream out)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır. bunun yerine close(Closeable) kullanın.

static void closeStream (InputStream in)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır. bunun yerine close(Closeable) kullanın.

static void closeZipStream (ZipOutputStream outStream)

Verilen zip çıktı akışını kapatır.

static void copyFileToStream (File file, OutputStream outStream)

Dosyanın içeriğini outStream'e kopyalar.

static void copyStreamToWriter (InputStream inStream, Writer writer)

inStream içeriğini yazara kopyalar.

static void copyStreams (InputStream inStream, OutputStream outStream, long offset, long size)

origStream içeriğini belirli bir boyutla belirli bir konumdan başlayarak destStream'e kopyalar.

static void copyStreams (InputStream inStream, OutputStream outStream, int offset)

origStream içeriğini destStream'e kopyalar.

static void copyStreams (InputStream inStream, OutputStream outStream)

origStream içeriğini destStream'e kopyalar.

static int countLinesFromSource ( InputStreamSource source)

Bir InputStreamSource satır sayısını sayın

static void flushAndCloseStream (OutputStream outStream)

Verilen çıkış akışını temizlemeye çalışır ve ardından onu kapatır.

static BufferedReader getBufferedReaderFromStreamSrc ( InputStreamSource stream)

Verilen Giriş Akışı Kaynağının içeriğini okumak için BufferedReader'ı döndürün.

static ByteArrayList getByteArrayListFromSource ( InputStreamSource source)

Bir InputStreamSource ByteArrayList alır.

static ByteArrayList getByteArrayListFromStream (InputStream stream)

Bayt akışından bir ByteArrayList alır.

static String getStackTrace (Throwable throwable)

Yığın izlemesini String olarak alır.

static String getStringFromSource ( InputStreamSource source)

Bir InputStreamSource öğesinden bir String alır.

static String getStringFromStream (InputStream stream)

Bir karakter akışından bir String alır.

static String getStringFromStream (InputStream stream, long length)

Bir karakter akışından bir String alır.

static OutputStream nullOutputStream ()

Tüm yazma işlemlerini iptal eden bir ERROR(/OutputStream) oluşturun.

Genel yöntemler

hesaplamaBase64Md5

public static String calculateBase64Md5 (InputStream inputSource)

Bir inputStream için base64 md5'i hesaplamaya yönelik yardımcı yöntem. inputStream tüketilecek ve kapatılacaktır.

Parametreler
inputSource InputStream : inputStream oluşturmak için kullanılır

İadeler
String akışın base64 md5'i

Atar
IO İstisnası

hesaplaCrc32

public static long calculateCrc32 (InputStream inStream)

ERROR(/InputStream) için CRC-32'yi hesaplamaya yönelik yardımcı yöntem. Akış tüketilecek ve kapatılacak. Tamponlu bir akış sağlanması önerilir.

Parametreler
inStream InputStream : ERROR(/InputStream)

İadeler
long Akışın CRC-32'si

Atar
IO İstisnası

hesaplamaMd5

public static String calculateMd5 (InputStream inputSource)

Bir inputStream için md5'i hesaplamaya yönelik yardımcı yöntem. inputStream tüketilecek ve kapatılacaktır.

Parametreler
inputSource InputStream : inputStream oluşturmak için kullanılır

İadeler
String akışın md5'i

Atar
IO İstisnası

iptal etmek

public static void cancel (InputStreamSource outputSource)

Boş değilse, verilen InputStreamSource iptal eder.

Parametreler
outputSource InputStreamSource

kapalı

public static void close (Closeable closeable)

Verilen ERROR(/Closeable) öğesini kapatır.

Parametreler
closeable Closeable : ERROR(/Closeable) . null ise herhangi bir işlem yapılmaz.

kapatGZipStream

public static void closeGZipStream (GZIPOutputStream outStream)

Verilen gzip çıkış akışını kapatır.

Parametreler
outStream GZIPOutputStream : ERROR(/ZipOutputStream) . outStream null ise herhangi bir işlem yapılmaz.

akışı kapat

public static void closeStream (OutputStream out)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır.
bunun yerine close(Closeable) kullanın.

Parametreler
out OutputStream

akışı kapat

public static void closeStream (InputStream in)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır.
bunun yerine close(Closeable) kullanın.

Parametreler
in InputStream

kapatZipStream

public static void closeZipStream (ZipOutputStream outStream)

Verilen zip çıktı akışını kapatır.

Parametreler
outStream ZipOutputStream : ERROR(/ZipOutputStream) . outStream null ise herhangi bir işlem yapılmaz.

copyFileToStream

public static void copyFileToStream (File file, 
        OutputStream outStream)

Dosyanın içeriğini outStream'e kopyalar. Tamponlu bir akış sağlanması önerilir.

Parametreler
file File : ERROR(/File)

outStream OutputStream : ERROR(/OutputStream)

Atar
IO İstisnası

copyStreamToWriter

public static void copyStreamToWriter (InputStream inStream, 
        Writer writer)

inStream içeriğini yazara kopyalar.

Giriş ve çıkış için ara belleğe alınmış bir akış sağlanması önerilir

Parametreler
inStream InputStream : ERROR(/InputStream)

writer Writer : ERROR(/Writer) hedefi

Atar
IO İstisnası

kopya akışları

public static void copyStreams (InputStream inStream, 
        OutputStream outStream, 
        long offset, 
        long size)

origStream içeriğini belirli bir boyutla belirli bir konumdan başlayarak destStream'e kopyalar.

Giriş ve çıkış için ara belleğe alınmış bir akış sağlanması önerilir

Parametreler
inStream InputStream : ERROR(/InputStream)

outStream OutputStream : ERROR(/OutputStream)

offset long : verilerin kopyalanmasına ne zaman başlanacağının uzaklığı.

size long : kopyalanacak bayt sayısı. Negatif bir değer tüm içeriğin kopyalanması anlamına gelir.

Atar
IO İstisnası

kopya akışları

public static void copyStreams (InputStream inStream, 
        OutputStream outStream, 
        int offset)

origStream içeriğini destStream'e kopyalar.

Giriş ve çıkış için ara belleğe alınmış bir akış sağlanması önerilir

Parametreler
inStream InputStream : ERROR(/InputStream)

outStream OutputStream : ERROR(/OutputStream)

offset int : verilerin kopyalanmasına ne zaman başlanacağının uzaklığı.

Atar
IO İstisnası

kopya akışları

public static void copyStreams (InputStream inStream, 
        OutputStream outStream)

origStream içeriğini destStream'e kopyalar.

Giriş ve çıkış için ara belleğe alınmış bir akış sağlanması önerilir

Parametreler
inStream InputStream : ERROR(/InputStream)

outStream OutputStream : ERROR(/OutputStream)

Atar
IO İstisnası

CountLinesFromSource

public static int countLinesFromSource (InputStreamSource source)

Bir InputStreamSource satır sayısını sayın

Parametreler
source InputStreamSource : InputStreamSource

İadeler
int satır sayısı

Atar
akışı okurken hata oluştuysa

FlushAndCloseStream

public static void flushAndCloseStream (OutputStream outStream)

Verilen çıkış akışını temizlemeye çalışır ve ardından onu kapatır.

Parametreler
outStream OutputStream : ERROR(/OutputStream) . outStream null ise herhangi bir işlem yapılmaz.

getBufferedReaderFromStreamSrc

public static BufferedReader getBufferedReaderFromStreamSrc (InputStreamSource stream)

Verilen Giriş Akışı Kaynağının içeriğini okumak için BufferedReader'ı döndürün.

Parametreler
stream InputStreamSource : InputStreamSource

İadeler
BufferedReader Tamponlu Okuyucu

getByteArrayListFromSource

public static ByteArrayList getByteArrayListFromSource (InputStreamSource source)

Bir InputStreamSource ByteArrayList alır.

Parametreler
source InputStreamSource : InputStreamSource

İadeler
ByteArrayList akış içeriğini içeren bir ByteArrayList

Atar
akışı okurken hata oluştuysa

getByteArrayListFromStream

public static ByteArrayList getByteArrayListFromStream (InputStream stream)

Bayt akışından bir ByteArrayList alır.

Parametreler
stream InputStream : ERROR(/InputStream)

İadeler
ByteArrayList akış içeriğini içeren bir ByteArrayList

Atar
akışı okurken hata oluştuysa

getStackTrace

public static String getStackTrace (Throwable throwable)

Yığın izlemesini String olarak alır.

Parametreler
throwable Throwable : Dönüştürülecek Throwable .

İadeler
String bir String yığın izlemesi

getStringFromSource

public static String getStringFromSource (InputStreamSource source)

Bir InputStreamSource öğesinden bir String alır.

Parametreler
source InputStreamSource : InputStreamSource

İadeler
String akış içeriğini içeren bir String

Atar
akışı okurken hata oluştuysa

getStringFromStream

public static String getStringFromStream (InputStream stream)

Bir karakter akışından bir String alır.

Parametreler
stream InputStream : ERROR(/InputStream)

İadeler
String akış içeriğini içeren bir String

Atar
akışı okurken hata oluştuysa

getStringFromStream

public static String getStringFromStream (InputStream stream, 
        long length)

Bir karakter akışından bir String alır.

Parametreler
stream InputStream : ERROR(/InputStream)

length long : okunacak içeriğin boyutu, tüm içeriği okumak için 0'a ayarlayın

İadeler
String akış içeriğini içeren bir String

Atar
akışı okurken hata oluştuysa

nullÇıktıAkışı

public static OutputStream nullOutputStream ()

Tüm yazma işlemlerini iptal eden bir ERROR(/OutputStream) oluşturun.

İadeler
OutputStream