Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel

public static final enum Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel
extends Enum< Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel >
com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel


BluetoothProfile.java temel alan Bluetooth profili öncelik düzeyi sıralamaları

Özet

Enum değerleri

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_AUTO_CONNECT

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_OFF

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_ON

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_UNDEFINED

Genel yöntemler

int getPriority ()
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel valueOf (String name)
static final BluetoothPriorityLevel[] values ()

Enum değerleri

PRIORITY_AUTO_CONNECT

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_AUTO_CONNECT

PRIORITY_OFF

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_OFF

PRIORITY_ON

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_ON

PRIORITY_UNDEFINED

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_UNDEFINED

Genel yöntemler

Öncelik al

public int getPriority ()

İadeler
int

değeri

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel valueOf (String name)

parametreler
name String

İadeler
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel

değerler

public static final BluetoothPriorityLevel[] values ()

İadeler
BluetoothPriorityLevel[]