SizeLimitedOutputStream

public class SizeLimitedOutputStream
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SizeLimitedOutputStream


Yazılabilecek maksimum veri miktarını sınırlayan, ERROR(/OutputStream) destekli, iş parçacığı açısından güvenli bir dosya.

Bu, sabit boyuttaki Dosyaların dairesel bir listesini tutarak uygulanır. Bir Dosya belirli bir boyuta ulaştığında sınıf, listedeki bir sonraki Dosyayı kullanmak için atlar. Bir sonraki Dosya boş değilse silinir ve yeni bir dosya oluşturulur.

Özet

Kamu inşaatçıları

SizeLimitedOutputStream (long maxDataSize, int numFiles, String tempFilePrefix, String tempFileSuffix)

SizeLimitedOutputStream oluşturur.

SizeLimitedOutputStream (long maxDataSize, String tempFilePrefix, String tempFileSuffix)

Varsayılan sayıda yedekleme dosyasıyla SizeLimitedOutputStream oluşturur.

Genel yöntemler

void close ()

Yazma akışını kapatır

void delete ()

Birikmiş tüm verileri silin.

void flush ()

InputStream getData ()

Toplanan çıktıyı ERROR(/InputStream) olarak alır.

void write (byte[] b, int off, int len)
void write (int data)

Kamu inşaatçıları

SizeLimitedOutputStream

public SizeLimitedOutputStream (long maxDataSize, 
        int numFiles, 
        String tempFilePrefix, 
        String tempFileSuffix)

SizeLimitedOutputStream oluşturur.

Parametreler
maxDataSize long : çıktı akışında tutulacak bayt cinsinden yaklaşık maksimum boyut

numFiles int : verileri depolamak için kullanılacak maksimum yedekleme dosyası sayısı. Daha yüksek değerler, tutulan maksimum verinin maxDataSize'a yakın olacağı ancak olası bir performans kaybı olacağı anlamına gelir.

tempFilePrefix String : geçici dosyalar için kullanılacak önek

tempFileSuffix String : geçici dosyalar için kullanılacak sonek

SizeLimitedOutputStream

public SizeLimitedOutputStream (long maxDataSize, 
        String tempFilePrefix, 
        String tempFileSuffix)

Varsayılan sayıda yedekleme dosyasıyla SizeLimitedOutputStream oluşturur.

Parametreler
maxDataSize long : çıktı akışında tutulacak yaklaşık maksimum boyut

tempFilePrefix String : geçici dosyalar için kullanılacak önek

tempFileSuffix String : geçici dosyalar için kullanılacak sonek

Genel yöntemler

kapalı

public void close ()

Yazma akışını kapatır

silmek

public void delete ()

Birikmiş tüm verileri silin.

floş

public void flush ()

veri al

public InputStream getData ()

Toplanan çıktıyı ERROR(/InputStream) olarak alır.

Kullanmadan önce döndürülen akışın ara belleğe alınması önerilir.

İadeler
InputStream ERROR(/InputStream) olarak toplanan çıktı.

yazmak

public void write (byte[] b, 
        int off, 
        int len)

Parametreler
b byte

off int

len int

yazmak

public void write (int data)

Parametreler
data int