RunInterruptedException

public class RunInterruptedException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.util.RunInterruptedException


Zgłaszany, gdy operacja uruchomienia zostanie przerwana przez żądanie zewnętrzne.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RunInterruptedException (String message, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy RunInterruptedException .

RunInterruptedException (String message, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy RunInterruptedException .

Konstruktorzy publiczni

RunInterruptedException

public RunInterruptedException (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tworzy RunInterruptedException .

Parametry
message String : Wiadomość powiązana z wyjątkiem

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier kategoryzujący wyjątek.

RunInterruptedException

public RunInterruptedException (String message, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tworzy RunInterruptedException .

Parametry
message String : Wiadomość powiązana z wyjątkiem

cause Throwable : przyczyna wyjątku

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier kategoryzujący wyjątek.