Identyfikator błędu

public interface ErrorIdentifier

com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier


Ten interfejs opisuje konkretny błąd i jego właściwości.

Nie twórz implementacji tej klasy poza Federacją Handlową.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract long code ()

Unikalny kod identyfikujący błąd.

abstract String name ()

Nazwa identyfikująca błąd.

abstract TestRecordProto.FailureStatus status ()

Stan awarii powiązany z identyfikatorem, oczekuje się, że ten stan będzie zgodny z opisem awarii.

Metody publiczne

kod

public abstract long code ()

Unikalny kod identyfikujący błąd.

Zwroty
long

nazwa

public abstract String name ()

Nazwa identyfikująca błąd.

Zwroty
String

status

public abstract TestRecordProto.FailureStatus status ()

Stan awarii powiązany z identyfikatorem, oczekuje się, że ten stan będzie zgodny z opisem awarii.

Zwroty
TestRecordProto.FailureStatus