JUnit4TestFilter

public class JUnit4TestFilter
extends Filter

java.lang.Object
org.junit.runner.manipulation.Filter
com.android.tradefed.util.JUnit4TestFilter


Filterを拡張して JUnit4 ランナーのフィルタリングを提供するヘルパー クラス。

まとめ

パブリック コンストラクター

JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles) JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles)

公開メソッド

String describe ()
boolean shouldRun (Description description)

テストを実行するかどうかを決定するフィルター関数。

パブリック コンストラクター

JUnit4TestFilter

public JUnit4TestFilter (TestFilterHelper filterHelper, 
                 extraJarFiles)

パラメーター
filterHelper TestFilterHelper

extraJarFiles

公開メソッド

説明

public String describe ()

戻り値
String

実行する必要があります

public boolean shouldRun (Description description)

テストを実行するかどうかを決定するフィルター関数。

パラメーター
description Description

戻り値
boolean