IRunUtil.EnvPriority

public static final enum IRunUtil.EnvPriority
extends Enum< IRunUtil.EnvPriority >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.IRunUtil.EnvPriority >
com.android.tradefed.util.IRunUtil.EnvPriority


Belirli bir ortamın ayarlanıp ayarlanmadığını tanımlayan Enum. değişken önceliğe sahiptir.

Özet

Enum değerleri

IRunUtil.EnvPriority SET

IRunUtil.EnvPriority UNSET

Genel yöntemler

static IRunUtil.EnvPriority valueOf (String name)
static final EnvPriority[] values ()

Enum değerleri

AYARLAMAK

public static final IRunUtil.EnvPriority SET

UNSET

public static final IRunUtil.EnvPriority UNSET

Genel yöntemler

değeri

public static IRunUtil.EnvPriority valueOf (String name)

parametreler
name String

İadeler
IRunUtil.EnvPriority

değerler

public static final EnvPriority[] values ()

İadeler
EnvPriority[]