IRestApiHelper

public interface IRestApiHelper

com.android.tradefed.util.IRestApiHelper


REST API çağrılarını gerçekleştirmek için yardımcı bir arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract HttpResponse execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data) execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data)

Bir API isteğini yürütür.

Genel yöntemler

uygulamak

public abstract HttpResponse execute (String method, 
        String[] uriParts, 
         options, 
        JSONObject data)

Bir API isteğini yürütür.

Parametreler
method String : isteğin HTTP yöntemi

uriParts String : İstek URI'sini oluşturmak için kullanılacak URL kodlu URI parçaları.

options : sorgu dizesini oluşturmak için kullanılan kodlanmamış parametre adları ve değerleri

data JSONObject : istekle birlikte gönderilecek veriler

İadeler
HttpResponse bir HttpResponse nesnesi

Atar
IOİstisnası