IE-posta

public interface IEmail

com.android.tradefed.util.IEmail


E-posta göndermek için arayüz.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class IEmail.Message

E-posta mesajı verileri için kapsayıcı.

Genel yöntemler

abstract void send ( IEmail.Message msg)

Message göndermek için bir yöntem.

Genel yöntemler

Göndermek

public abstract void send (IEmail.Message msg)

Message göndermek için bir yöntem. Message to, Subject ve Body alanlarının boş olmadığını doğrular ancak boş kontrollerin ötesinde doğrulama yapmaz. Bu aşamada herhangi bir SMTP düzeyindeki hatanın tespit edilemeyeceğini unutmayın. E-postanın eşzamansız yapısından dolayı, bunlar genellikle mesajın zarf göndericisine bildirilecektir. Bu durumda zarfı gönderen kişi genellikle MAILER-DAEMON'dan hatanın ayrıntılarını içeren bir e-posta alır.

Parametreler
msg IEmail.Message : Gönderilmeye çalışılacak IEmail.Message

Atar
IllegalArgumentException msg to, konu veya gövde alanlarından herhangi biri boşsa
e-posta gönderme eşzamanlı olarak algılanabilen bir şekilde başarısız olursa