FileUtil.HarnessIOException

public static class FileUtil.HarnessIOException
extends Object implements IHarnessException

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FileUtil.HarnessIOException


Uprząż wyjątek, który pomaga w przenoszeniu problemów z plikami.

Streszczenie

Metody publiczne

ErrorIdentifier getErrorId ()

Zwraca ErrorIdentifier skojarzony z wyjątkiem.

String getOrigin ()

Zwraca pochodzenie wyjątku.

Metody publiczne

getErrorId

public ErrorIdentifier getErrorId ()

Zwraca ErrorIdentifier skojarzony z wyjątkiem. Może mieć wartość zerową.

Zwroty
ErrorIdentifier

getOrigin

public String getOrigin ()

Zwraca pochodzenie wyjątku.

Zwroty
String