FileUtil.HarnessIOException

public static class FileUtil.HarnessIOException
extends Object implements IHarnessException

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FileUtil.HarnessIOException


Wyjątek uprzęży, który pomaga w przenoszeniu problemów z plikami.

Streszczenie

Metody publiczne

ErrorIdentifier getErrorId ()

Zwraca ErrorIdentifier powiązany z wyjątkiem.

String getOrigin ()

Zwraca źródło wyjątku.

Metody publiczne

getErrorId

public ErrorIdentifier getErrorId ()

Zwraca ErrorIdentifier powiązany z wyjątkiem. Może mieć wartość zerową.

Zwroty
ErrorIdentifier

pobierzOrigin

public String getOrigin ()

Zwraca źródło wyjątku.

Zwroty
String