DaireselByteArray

public class CircularByteArray
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.CircularByteArray


Dairesel arabellek olarak çalışan ve dizideki tüm değerlerin toplamını izleyen sabit boyutlu bir diziyi tutmak için veri yapısı.

Özet

kamu inşaatçılar

CircularByteArray (int size)

Genel yöntemler

void add (byte value)

Gerekirse en eski değeri değiştirerek diziye yeni bir değer ekler

long getSum ()

Şu anda dizide depolanan tüm öğelerin toplam değerini alır

int size ()

depolanan elemanların sayısını alın

kamu inşaatçılar

DaireselByteArray

public CircularByteArray (int size)

parametreler
size int

Genel yöntemler

eklemek

public void add (byte value)

Gerekirse en eski değeri değiştirerek diziye yeni bir değer ekler

toplam al

public long getSum ()

Şu anda dizide depolanan tüm öğelerin toplam değerini alır

İadeler
long

boyut

public int size ()

depolanan elemanların sayısını alın

İadeler
int