RunOnSecondaryUserParameterHandler

public class RunOnSecondaryUserParameterHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.RunOnSecondaryUserParameterHandler


Özet

kamu inşaatçılar

RunOnSecondaryUserParameterHandler ()

Genel yöntemler

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Parametreye özel ihtiyaçlarla IConfiguration ekler.

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

IConfiguration modülüne parametreye özel modül kurulumunu uygulayın.

String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

kamu inşaatçılar

RunOnSecondaryUserParameterHandler

public RunOnSecondaryUserParameterHandler ()

Genel yöntemler

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Parametreye özel ihtiyaçlarla IConfiguration ekler. Örneğin, konfigürasyondan hedef hazırlayıcıları ekleyin veya kaldırın.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration : modülün IConfiguration

uygulaKurulum

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

IConfiguration modülüne parametreye özel modül kurulumunu uygulayın. Örneğin bu, hazırlayıcılar veya testler için ekstra seçenekler olabilir.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

İadeler
String