IModuleParameterHandler

public interface IModuleParameterHandler

com.android.tradefed.testtype.suite.params.IModuleParameterHandler


Paket modüllerinin parametreleri için arayüz.

Özet

Genel yöntemler

default void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Parametreye özel ihtiyaçlarla IConfiguration ekler.

abstract void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

IConfiguration modülüne parametreye özel modül kurulumunu uygulayın.

abstract String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

Genel yöntemler

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Parametreye özel ihtiyaçlarla IConfiguration ekler. Örneğin, konfigürasyondan hedef hazırlayıcıları ekleyin veya kaldırın.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration : modülün IConfiguration

uygulaKurulum

public abstract void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

IConfiguration modülüne parametreye özel modül kurulumunu uygulayın. Örneğin bu, hazırlayıcılar veya testler için ekstra seçenekler olabilir.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public abstract String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

İadeler
String