NativeBridgeModuleController

public class NativeBridgeModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.NativeBridgeModuleController


Bir cihazın yerel köprüyü destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için bir modül denetleyicisi. Destekliyorsa ve yerel bir köprü durumu tespit edersek modül atlanacaktır.

Özet

Alanlar

public static final String NATIVE_BRIDGE_PROP

Kamu inşaatçıları

NativeBridgeModuleController ()

Genel yöntemler

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Alanlar

NATIVE_BRIDGE_PROP

public static final String NATIVE_BRIDGE_PROP

Kamu inşaatçıları

NativeBridgeModuleController

public NativeBridgeModuleController ()

Genel yöntemler

Çalıştırmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa doğru, aksi takdirde yanlış.