MinSdkModuleController

public class MinSdkModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController


Belirli bir SDK sürüm numarasının altındaki sürümlerde testler çalıştırmayan bir modül denetleyicisi için temel sınıf.

Özet

Korumalı oluşturucular

MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

Genel yöntemler

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Korumalı oluşturucular

MinSdkModuleController

protected MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

parametreler
minSdkVersion int : Testlerin çalışacağı minimum sdk sürümü.

Genel yöntemler

çalıştırmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.

Atar
DeviceNotAvailableException