BaseModuleController

public abstract class BaseModuleController
extends Object implements IModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController


Bir modülün çalışıp çalışmayacağını kontrol etmek için uygulanması gereken IModuleController temel uygulaması.

Özet

Kamu inşaatçıları

BaseModuleController ()

Genel yöntemler

final IAbi getModuleAbi ()

Abi modülünü almak için yardımcı yöntem.

final String getModuleName ()

Modül adını almak için yardımcı yöntem.

final boolean shouldCaptureBugreport ()

Modülün test başarısızlığında hata raporunu yakalamak isteyip istemediğini döndürür.

final boolean shouldCaptureLogcat ()

Test başarısızlığında modülün logcat'ı yakalamak isteyip istemediğini döndürür.

final boolean shouldCaptureScreenshot ()

Modülün test başarısızlığında ekran görüntüsünü yakalamak isteyip istemediğini döndürür.

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

final IModuleController.RunStrategy shouldRunModule ( IInvocationContext context)

Bir modülün çalışıp çalışmayacağını belirleme yöntemi.

Kamu inşaatçıları

BaseModuleController

public BaseModuleController ()

Genel yöntemler

getModuleAbi

public final IAbi getModuleAbi ()

Abi modülünü almak için yardımcı yöntem.

İadeler
IAbi

getModuleName

public final String getModuleName ()

Modül adını almak için yardımcı yöntem.

İadeler
String

Yakalamalı Hata Raporu

public final boolean shouldCaptureBugreport ()

Modülün test başarısızlığında hata raporunu yakalamak isteyip istemediğini döndürür.

İadeler
boolean

gerekirCaptureLogcat

public final boolean shouldCaptureLogcat ()

Test başarısızlığında modülün logcat'ı yakalamak isteyip istemediğini döndürür.

İadeler
boolean

ShouldCaptureEkran görüntüsü

public final boolean shouldCaptureScreenshot ()

Modülün test başarısızlığında ekran görüntüsünü yakalamak isteyip istemediğini döndürür.

İadeler
boolean

Çalıştırmalı

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa doğru, aksi takdirde yanlış.

Atar
DeviceNotAvailableException

ShouldRunModule

public final IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

Bir modülün çalışıp çalışmayacağını belirleme yöntemi.

Parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext .

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa doğru, aksi halde yanlış.

Atar
DeviceNotAvailableException