PaketInstalledModuleController

public class PackageInstalledModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.PackageInstalledModuleController


Modül denetleyicisi, aygıtta verilen paketleri yüklemediğinde testleri çalıştırmaz.

Özet

Kamu inşaatçıları

PackageInstalledModuleController ()

Genel yöntemler

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Kamu inşaatçıları

PaketInstalledModuleController

public PackageInstalledModuleController ()

Genel yöntemler

Koşmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.

atar
DeviceNotAvailableException