IModuleDenetleyici

public interface IModuleController

com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController


Bir modülün yürütülüp yürütülmeyeceğini kontrol etmek için arayüz.

Özet

iç içe sınıflar

enum IModuleController.RunStrategy

Modülün nasıl yürütülmesi gerektiğini açıklayan numaralandırma.

Genel yöntemler

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule ( IInvocationContext context)

Bir modülün çalışıp çalışmayacağını belirleme yöntemi.

Genel yöntemler

gerekirRunModule

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

Bir modülün çalışıp çalışmayacağını belirleme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext .

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.

atar
DeviceNotAvailableException