Iabi

public interface IAbi

com.android.tradefed.testtype.IAbi


Test edilen ABI'yi temsil eden arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract String getBitness ()
abstract String getName ()
abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Geçerli Abi örneğinin proto temsilini döndürür.

Genel yöntemler

getBitness

public abstract String getBitness ()

İadeler
String ABI'nin bitliği (örn. 32, 64).

getName

public abstract String getName ()

İadeler
String ABI'nin adı.

içinProto

public abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Geçerli Abi örneğinin proto temsilini döndürür.

İadeler
ConfigurationDescription.Abi