Sdk31ModuleDenetleyici

public class Sdk31ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk31ModuleController


Testleri yalnızca test edilen cihaz SDK 31 veya üzeriyse çalıştırın.

Bu satırı AndroidTest.xml dosyanıza ekleyerek kullanın:

Özet

Kamu inşaatçıları

Sdk31ModuleController ()

Kamu inşaatçıları

Sdk31ModuleDenetleyici

public Sdk31ModuleController ()