Sdk30ModuleDenetleyici

public class Sdk30ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk30ModuleController


Testleri yalnızca test edilen cihaz SDK sürüm 30 veya üzeriyse çalıştırın.

Bu satırı AndroidTest.xml dosyanıza ekleyerek kullanın:

Özet

Kamu inşaatçıları

Sdk30ModuleController ()

Kamu inşaatçıları

Sdk30ModuleDenetleyici

public Sdk30ModuleController ()