RustTestSonucuAyrıştırıcı

public class RustTestResultParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Nesne
com.android.ddmlib.MultiLineAlıcı
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestResultParser


Rust'ın en unittest çerçevesiyle yürütülen testlerin çıktısını yorumlar ve bunu bir dizi ITestInvocationListener s üzerindeki çağrılara çevirir.

Rust testlerinden aşağıdaki çıktıyı arar:

running 10 tests test LexError ... ok <0.001s> test idents ... FAILED <0.000s> test make_sure_no_proc_macro ... ignored test test_scalar_div_rem_zero ... ignored, Android sometimes uses panic_abort ... ---- tests::idents stdout ---- thread 'main' panicked at 'assertion failed: `(left == right)` ... test result: ok. 10 passed; 1 failed; 1 ignored; 0 measured; 0 filtered out @Bkz. https://doc.rust-lang.org/book/ch11-00-testing.html

Özet

Kamu inşaatçıları

RustTestResultParser ( ITestInvocationListener listener, String runName)

Verilen ITestInvocationListener rapor veren yeni bir RustTestResultParser oluşturun.

RustTestResultParser ( listeners, String runName) RustTestResultParser ( listeners, String runName)

Verilen ITestInvocationListener s'ye rapor veren yeni bir RustTestResultParser oluşturun.

Genel yöntemler

void done ()

Kaydedilmiş test sonuçlarını tüm dinleyicilere gönderin.

boolean isCancelled ()
void processNewLines (String[] lines)

Proses Rust birim test çıktısı.

Kamu inşaatçıları

RustTestSonucuAyrıştırıcı

public RustTestResultParser (ITestInvocationListener listener, 
        String runName)

Verilen ITestInvocationListener rapor veren yeni bir RustTestResultParser oluşturun.

parametreler
listener ITestInvocationListener : test çağırma dinleyicisi

runName String : test adı

RustTestSonucuAyrıştırıcı

public RustTestResultParser ( listeners, 
        String runName)

Verilen ITestInvocationListener s'ye rapor veren yeni bir RustTestResultParser oluşturun.

parametreler
listeners : test çağırma dinleyicileri

runName String : test adı

Genel yöntemler

tamamlamak

public void done ()

Kaydedilmiş test sonuçlarını tüm dinleyicilere gönderin.

iptal edildi

public boolean isCancelled ()

İadeler
boolean

süreçYeniSatırlar

public void processNewLines (String[] lines)

Proses Rust birim test çıktısı.

parametreler
lines String