CarryInterruptedException

public class CarryInterruptedException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.CarryInterruptedException


Test aşaması zaman aşımı tetiklendiğinde ve bir InterruptedException'ın test yürütme iş parçacığından çağrı yürütme iş parçacığına taşınması gerektiğinde atılır.

Özet

Kamu inşaatçıları

CarryInterruptedException (InterruptedException e)

Genel yöntemler

InterruptedException getInterruptedException ()

Kamu inşaatçıları

CarryInterruptedException

public CarryInterruptedException (InterruptedException e)

Parametreler
e InterruptedException

Genel yöntemler

getInterruptedException

public InterruptedException getInterruptedException ()

İadeler
InterruptedException