PythonUnitTestResultParser

public class PythonUnitTestResultParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.PythonUnitTestResultParser


Python'un en sağlam çerçevesiyle yürütülen testlerin çıktısını yorumlar ve bunu bir dizi ITestInvocationListener s üzerindeki çağrılara çevirir. Bu testlerden elde edilen çıktı şu EBNF gramerini takip eder:

TestReport ::= TestResult* Satır SüresiMetrik [FailMessage*] Durum. TestSonucu ::= string \u201c(\u201cstring\u201d)\u201d \u201c\u2026\u201d SingleStatus. FailMessage ::= EqLine \u201cERROR:\u201d string \u201c(\u201cstring\u201d)\u201d Satır Geri İzleme Satırı. SingleStatus ::= \u201çok\u201d | \u201cERROR\u201d. TimeMetric ::= \u201cRan\u201d tamsayı \u201ctestler\u201d float \u201ds\u201d. Durum ::= \u201cOK\u201d | \u201cFAILED (hatalar=\u201d int \u201c)\u201d. Geri izleme ::= string+.

Örnek çıktı (geçiyor): test_size (test_rangelib.RangeSetTest) ... tamam test_str (test_rangelib.RangeSetTest) ... tamam test_subtract (test_rangelib.RangeSetTest) ... tamam test_to_string_raw (test_rangelib.RangeSetTest) ... tamam test_union (test_rangelib. RangeSetTest) ... tamam

-------------------------------------------------- -------------------- 0,002 saniyede 5 test çalıştırdı

TAMAM

Örnek çıktı (başarısız) test_size (test_rangelib.RangeSetTest) ... HATA

================================================= ===================== HATA: test_size (test_rangelib.RangeSetTest) ---------------------- ------------------------------------------------ Geri iz ( en son arama son): test_rangelib'de "test_rangelib.py" dosyası, satır 129, upgrade ValueError() ValueError --------------------------- ------------------------------------------------------ 0,001 sn'de 1 test çalıştırıldı BAŞARISIZ (hata=1)

Birkaç Edge durumuyla örnek çıktı (başarısız): testError (foo.testFoo) ... HATA testExpectedFailure (foo.testFoo) ... beklenen başarısızlık testFail (foo.testFoo) ... FAIL testFailWithDocString (foo.testFoo) foo bar . .. BAŞARISIZ testOk (foo.testFoo) ... tamam testOkWithDocString (foo.testFoo) foo bar ... tamam testSkipped (foo.testFoo) ... atlanan 'neden foo' testUnexpectedSuccess (foo.testFoo) ... beklenmedik başarı

================================================= ==================== HATA: testError (foo.testFoo) ---------------------- ------------------------------------------------ Geri iz ( en son arama son): testError içindeki "foo.py" dosyası, satır 11 self.assertEqual(2+2, 5/0) ZeroDivisionError: tamsayı bölme veya modulo sıfıra göre

================================================= ==================== FAIL: testFail (foo.testFoo) ---------------------- ------------------------------------------------ Geri iz ( en son yapılan arama): "foo.py" dosyası, satır 8, testFail'de self.assertEqual(2+2, 5) AssertionError: 4 != 5

================================================= ==================== FAIL: testFailWithDocString (foo.testFoo) foo bar -------------------- -------------------------------------------------- Geri izleme (en son yapılan arama): "foo.py" dosyası, satır 31, testFailWithDocString self.assertEqual(2+2, 5) AssertionError: 4 != 5

-------------------------------------------------- -------------------- 0.001 saniyede 8 test çalıştırdı

BAŞARISIZ (başarısızlıklar=2, hatalar=1, atlandı=1, beklenen hatalar=1, beklenmeyen başarılar=1)

YAPILACAKLAR: Sınıfın tamamını yeniden düzenlemeyi düşünün, işleme şu anda oldukça karışık.

Özet

kamu inşaatçılar

PythonUnitTestResultParser ( ITestInvocationListener listener, String runName)

Verilen ITestInvocationListener rapor veren yeni bir PythonUnitTestResultParser oluşturun.

PythonUnitTestResultParser ( listeners, String runName) PythonUnitTestResultParser ( listeners, String runName)

Verilen ITestInvocationListener s'ye rapor veren yeni bir PythonUnitTestResultParser oluşturun.

PythonUnitTestResultParser ( listeners, String runName, includeFilters, excludeFilters) PythonUnitTestResultParser ( listeners, String runName, includeFilters, excludeFilters) PythonUnitTestResultParser ( listeners, String runName, includeFilters, excludeFilters) PythonUnitTestResultParser ( listeners, String runName, includeFilters, excludeFilters)

Belirtilen içerme ve hariç tutma filtreleriyle verilen ITestInvocationListener s'ye rapor veren yeni bir PythonUnitTestResultParser oluşturun.

Genel yöntemler

void finalizeParser ()
boolean isCancelled ()
void processNewLines (String[] lines)

Python en birim testi çıktısını işleyin ve ayrıştırılmış sonuçları rapor edin.

void setFinalizeWhenParsing (boolean shouldFinalize)

kamu inşaatçılar

PythonUnitTestResultParser

public PythonUnitTestResultParser (ITestInvocationListener listener, 
        String runName)

Verilen ITestInvocationListener rapor veren yeni bir PythonUnitTestResultParser oluşturun.

parametreler
listener ITestInvocationListener

runName String

PythonUnitTestResultParser

public PythonUnitTestResultParser ( listeners, 
        String runName)

Verilen ITestInvocationListener s'ye rapor veren yeni bir PythonUnitTestResultParser oluşturun.

parametreler
listeners

runName String

PythonUnitTestResultParser

public PythonUnitTestResultParser ( listeners, 
        String runName, 
         includeFilters, 
         excludeFilters)

Belirtilen içerme ve hariç tutma filtreleriyle verilen ITestInvocationListener s'ye rapor veren yeni bir PythonUnitTestResultParser oluşturun.

parametreler
listeners

runName String

includeFilters

excludeFilters

Genel yöntemler

sonuçlandırmaAyrıştırıcı

public void finalizeParser ()

iptal edildi

public boolean isCancelled ()

İadeler
boolean

işlemNewLines

public void processNewLines (String[] lines)

Python en birim testi çıktısını işleyin ve ayrıştırılmış sonuçları rapor edin.

Bu yöntem, MultiLineReceiver içindeki temel yöntemin aksine, tam çıktıyla yalnızca bir kez çağrılmalıdır.

parametreler
lines String

setFinalizeWhenParsing

public void setFinalizeWhenParsing (boolean shouldFinalize)

parametreler
shouldFinalize boolean