ITestInformationReceiver

public interface ITestInformationReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestInformationReceiver


Bazı sınıflar için TestInformation almaya yönelik arayüz. Bu arayüz IRemoteTest için gerekli değildir çünkü zaten IRemoteTest#run(TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) kullanabilmektedir.

Özet

Genel yöntemler

abstract TestInformation getTestInformation ()
abstract void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

Genel yöntemler

getTestInformation

public abstract TestInformation getTestInformation ()

İadeler
TestInformation

setTestBilgileri

public abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Parametreler
testInformation TestInformation