ISetOptionAlıcı

public interface ISetOptionReceiver

com.android.tradefed.testtype.ISetOptionReceiver


Bu arayüzün uygulanması, HostTest#SET_OPTION_NAME ile bağlantılı bir "set-option" adına sahip bir Option sahip olmalıdır.