DinamikDosyaStubTest

public class DynamicFileStubTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.DynamicFileStubTest


Bu, tradefed'in dinamik dosyayı doğru bir şekilde çözebileceğini test etmek için bir tradefed testidir.

Özet

Kamu inşaatçıları

DynamicFileStubTest ()

Genel yöntemler

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Kamu inşaatçıları

DinamikDosyaStubTest

public DynamicFileStubTest ()

Genel yöntemler

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için faydalı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

atar
DeviceNotAvailableException