CihazPilSeviye Denetleyicisi

public class DeviceBatteryLevelChecker
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.DeviceBatteryLevelChecker


Minimum pil şarjını kontrol eden ve minimum şarj yoksa pilin ikinci bir şarj eşiğine ulaşmasını bekleyen bir IRemoteTest .

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceBatteryLevelChecker ()

Genel yöntemler

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Korumalı yöntemler

void setResumeLevel (int level)

Kamu inşaatçıları

CihazPilSeviye Denetleyicisi

public DeviceBatteryLevelChecker ()

Genel yöntemler

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için faydalı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

atar
DeviceNotAvailableException

Korumalı yöntemler

setResumeLevel

protected void setResumeLevel (int level)

parametreler
level int