TearDownPassThroughPreparer

public class TearDownPassThroughPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TearDownPassThroughPreparer


Umożliwia uruchamianie rozkładania na narzędziach przygotowujących, które są uwzględnione w konfiguracji jako obiekt.

Gdy program przygotowujący jest uwzględniony jako obiekt w konfiguracji, a nie ITargetPreparer , jego rozerwanie nie zostanie wywołane. Odwołanie się do niego od tego przygotowującego upewni się, że zostanie wywołane jego rozerwanie.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TearDownPassThroughPreparer ()

Metody publiczne

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration w użyciu.

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

TearDownPassThroughPreparer

public TearDownPassThroughPreparer ()

Metody publiczne

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration w użyciu.

Parametry
configuration IConfiguration

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException