NativeLeakCollector

public class NativeLeakCollector
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.NativeLeakCollector


ITargetPreparer , który uruchamia „dumpsys meminfo --unreachable -a”, aby zidentyfikować nieosiągalną pamięć natywną aktualnie przechowywaną przez każdy proces.

Uwaga: to narzędzie przygotowujące wymaga platformy N lub nowszej.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

NativeLeakCollector ()

Metody publiczne

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktory publiczne

NativeLeakCollector

public NativeLeakCollector ()

Metody publiczne

ustawTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

Parametry
testLogger ITestLogger

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException