KillExistingEmulatorPreparer

public class KillExistingEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.KillExistingEmulatorPreparer


Çalışan bir öykünücüyü kapatan bir ITargetPreparer .

Tipik olarak, bir soğuk başlatma öykünücüsünü kapatmak için LocalEmulatorSnapshot ile eşleştirilir, böylece sonraki hazırlayıcılar/testler bir anlık görüntüden başlatılabilir.

Özet

kamu inşaatçılar

KillExistingEmulatorPreparer ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInformation)

kamu inşaatçılar

KillExistingEmulatorPreparer

public KillExistingEmulatorPreparer ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInformation)

parametreler
testInformation TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError