FlashingResourcesParser.Constraint

public static interface FlashingResourcesParser.Constraint

com.android.tradefed.targetprep.FlashingResourcesParser.Constraint


FlashingResourcesParser normalde kullanabileceği bazı kaynakları yok saymasına olanak tanıyan bir filtreleme arayüzü

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean shouldAccept (String item)

Sağlanan item kısıtlamayı geçip geçmediğini kontrol edin.

Genel yöntemler

Kabul etmeli

public abstract boolean shouldAccept (String item)

Sağlanan item kısıtlamayı geçip geçmediğini kontrol edin.

Parametreler
item String

İadeler
boolean Kabul etmek için true , reddetmek için false