DeviceCleaner.PostCleanupAction

public static final enum DeviceCleaner.PostCleanupAction
extends Enum< DeviceCleaner.PostCleanupAction >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.PostCleanupAction >
com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.PostCleanupAction


Özet

Enum değerleri

DeviceCleaner.PostCleanupAction NONE

temizleme sonrası işlem yok

DeviceCleaner.PostCleanupAction SCREEN_OFF

temizleme işleminden sonra ekranı kapatır

DeviceCleaner.PostCleanupAction SCREEN_OFF_AND_STOP

temizleme işleminden sonra ekranı kapatır ve çalışma zamanını durdurur

Genel yöntemler

static DeviceCleaner.PostCleanupAction valueOf (String name)
static final PostCleanupAction[] values ()

Enum değerleri

HİÇBİRİ

public static final DeviceCleaner.PostCleanupAction NONE

temizleme sonrası işlem yok

EKRAN KAPALI

public static final DeviceCleaner.PostCleanupAction SCREEN_OFF

temizleme işleminden sonra ekranı kapatır

EKRAN_KAPALI_AND_DUR

public static final DeviceCleaner.PostCleanupAction SCREEN_OFF_AND_STOP

temizleme işleminden sonra ekranı kapatır ve çalışma zamanını durdurur

Genel yöntemler

değeri

public static DeviceCleaner.PostCleanupAction valueOf (String name)

parametreler
name String

İadeler
DeviceCleaner.PostCleanupAction

değerler

public static final PostCleanupAction[] values ()

İadeler
PostCleanupAction[]