AyarlarTemel Ayarlayıcı

public class SettingsBaselineSetter
extends DeviceBaselineSetter

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.SettingsBaselineSetter


ITestDevice.setSetting aracılığıyla cihaz temel ayarlarını yönetmek için kullanılan ortak bir ayarlayıcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

SettingsBaselineSetter (JSONObject object, String name)

Genel yöntemler

boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

Cihazın temel ayarını belirler.

Kamu inşaatçıları

AyarlarTemel Ayarlayıcı

public SettingsBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

Parametreler
object JSONObject

name String

Atar
JSONException

Genel yöntemler

setTemel

public boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

Cihazın temel ayarını belirler.

Parametreler
mDevice ITestDevice

İadeler
boolean

Atar
DeviceNotAvailableException