TradefedSandboxRunner

public class TradefedSandboxRunner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxRunner


Korumalı alanın yürütülmesine izin verecek bir TradefedSandbox ile ilişkili koşucu.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener

Hiçbir şey yapmayan bir saplama IScheduledInvocationListener .

Alanlar

public static final String DEBUG_THREAD_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

Kamu inşaatçıları

TradefedSandboxRunner ()

Genel yöntemler

CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()
static void main (String[] mainArgs)
void run (String[] args)

Komutu çalıştırmanın ana yöntemi.

Alanlar

DEBUG_THREAD_KEY

public static final String DEBUG_THREAD_KEY

EXCEPTION_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

Kamu inşaatçıları

TradefedSandboxRunner

public TradefedSandboxRunner ()

Genel yöntemler

getErrorCode

public CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()

İadeler
CommandRunner.ExitCode

ana

public static void main (String[] mainArgs)

Parametreler
mainArgs String

koşmak

public void run (String[] args)

Komutu çalıştırmanın ana yöntemi.

Parametreler
args String : çalıştırılacak yapılandırma adı ve seçenekleri