IFormatterGenerator

public interface IFormatterGenerator

com.android.tradefed.result.suite.IFormatterGenerator


描述SuiteResultHolder格式化程序的SuiteResultHolder

概括

公開方法

abstract SuiteResultHolder parseResults (File resultDir, boolean shallow)

writeResults(com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder, File)進行反向操作,該操作將獲取結果目錄並SuiteResultHolder創建SuiteResultHolder

abstract File writeResults ( SuiteResultHolder holder, File resultDir)

將結果寫入特定格式。

公開方法

parseResults

public abstract SuiteResultHolder parseResults (File resultDir, 
        boolean shallow)

writeResults(com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder, File)進行反向操作,該操作將獲取結果目錄並SuiteResultHolder創建SuiteResultHolder

參數
resultDir File :查找結果的目錄。

shallow boolean :僅加載SuiteResultHolder的頂級信息。

退貨
SuiteResultHolder包含結果表示形式的SuiteResultHolder 。否則為null。

writeResults

public abstract File writeResults (SuiteResultHolder holder, 
        File resultDir)

將結果寫入特定格式。

參數
holder SuiteResultHolder :結果保存在SuiteResultHolder

resultDir File :應該存儲結果的目錄。

退貨
File一個以格式化方式包含結果的ERROR(/File)