Yapı Analizi

public class BuildAnalysis
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.skipped.BuildAnaliz


Tek bir yapı analizinin sonuçlarını temsil eder.

Özet

Kamu inşaatçıları

BuildAnalysis (boolean deviceImageChanged, boolean hasTestsArtifacts)

Genel yöntemler

boolean deviceImageChanged ()
boolean hasChangesInTestsArtifacts ()
boolean hasTestsArtifacts ()
static BuildAnalysis mergeReports ( reports) mergeReports ( reports)
void setChangesInTests (boolean hasChanges)
String toString ()

Kamu inşaatçıları

Yapı Analizi

public BuildAnalysis (boolean deviceImageChanged, 
                boolean hasTestsArtifacts)

Parametreler
deviceImageChanged boolean

hasTestsArtifacts boolean

Genel yöntemler

cihazResmiDeğiştirildi

public boolean deviceImageChanged ()

İadeler
boolean

hasChangesInTestsArtifacts

public boolean hasChangesInTestsArtifacts ()

İadeler
boolean

hasTestlerYapılar

public boolean hasTestsArtifacts ()

İadeler
boolean

Raporları birleştir

public static BuildAnalysis mergeReports ( reports)

Parametreler
reports

İadeler
BuildAnalysis

setChangesInTests

public void setChangesInTests (boolean hasChanges)

Parametreler
hasChanges boolean

toString

public String toString ()

İadeler
String