TestÖzeti

public class TestSummary
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.TestSummary


Bir test özetini temsil edecek bir sınıf. Daha ayrıntılı özet için bir anahtar/değer deposuna ek olarak özet için tek bir alan sağlar. Ayrıca özet kaynağının tanımlanması için bir yer sağlar.

Özet

İç içe sınıflar

class TestSummary.TypedString

kamu inşaatçılar

TestSummary (String summaryUri)

Bir URI'nin dize gösterimini alan uygun bir oluşturucu

TestSummary ( TestSummary.TypedString summary)

Genel yöntemler

void addKvEntry (String key, String value)
void addKvEntry (String key, TestSummary.TypedString value)
getKvEntries ()
String getSource ()
TestSummary.TypedString getSummary ()
void setSource (String source)

Bir tüketicinin belirli bir üreticiyle sözleşme yapmak istemesi durumunda özetin kaynağını belirleyin

void setSummary ( TestSummary.TypedString summary)
void setSummary (String summary)

kamu inşaatçılar

TestÖzeti

public TestSummary (String summaryUri)

Bir URI'nin dize gösterimini alan uygun bir oluşturucu

parametreler
summaryUri String : Bir URI'yi temsil eden bir ERROR(/String)

TestÖzeti

public TestSummary (TestSummary.TypedString summary)

parametreler
summary TestSummary.TypedString

Genel yöntemler

addKvEntry

public void addKvEntry (String key, 
        String value)

parametreler
key String

value String

addKvEntry

public void addKvEntry (String key, 
        TestSummary.TypedString value)

parametreler
key String

value TestSummary.TypedString

getKvGirişleri

public getKvEntries ()

İadeler

kaynak al

public String getSource ()

İadeler
String

Özeti al

public TestSummary.TypedString getSummary ()

İadeler
TestSummary.TypedString

setSource

public void setSource (String source)

Bir tüketicinin belirli bir üreticiyle sözleşme yapmak istemesi durumunda özetin kaynağını belirleyin

parametreler
source String : Kaynağın tam nitelikli Java sınıfı adını içeren bir ERROR(/String)

setÖzeti

public void setSummary (TestSummary.TypedString summary)

parametreler
summary TestSummary.TypedString

setÖzeti

public void setSummary (String summary)

parametreler
summary String