Çağrı Durumu

public final enum InvocationStatus
extends Enum< InvocationStatus >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.IntainedStatus >
com.android.tradefed.result.InvokasyonStatus


Çağrı durumunu temsil eden bir yardımcı numaralandırma

Özet

Numaralandırma değerleri

InvocationStatus BUILD_ERROR

InvocationStatus FAILED

InvocationStatus SUCCESS

Genel yöntemler

static InvocationStatus valueOf (String name)
static final InvocationStatus[] values ()

Numaralandırma değerleri

BUILD_ERROR

public static final InvocationStatus BUILD_ERROR

ARIZALI

public static final InvocationStatus FAILED

BAŞARI

public static final InvocationStatus SUCCESS

Genel yöntemler

değeri

public static InvocationStatus valueOf (String name)

Parametreler
name String

İadeler
InvocationStatus

değerler

public static final InvocationStatus[] values ()

İadeler
InvocationStatus[]