Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
此页面由 Cloud Translation API 翻译。
Switch to English

AveragePostProcessor

public class AveragePostProcessor
extends BasePostProcessor

java.lang.Object
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.AveragePostProcessor


Metrik listesinin ortalamasını hesaplayan son işlemcinin uygulanması.

Özet

Alanlar

public static final String AVERAGE_KEY_TAG

Kamu inşaatçılar

AveragePostProcessor ()

Kamu yöntemleri

processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs)

Mevcut metriklerden ve günlüklerden bir dizi yeni ölçüm oluşturmak için bu yöntemi uygulayın.

Alanlar

AVERAGE_KEY_TAG

public static final String AVERAGE_KEY_TAG

Kamu inşaatçılar

AveragePostProcessor

public AveragePostProcessor ()

Genel yöntemler

processRunMetricsAndLogs

public  processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, 
                 runLogs)

Mevcut ölçümlerden ve günlüklerden bir dizi yeni ölçüm oluşturmak için bu yöntemi uygulayın. Yalnızca yeni oluşturulan metrikler ve benzersiz anahtar adıyla (mevcut anahtarlarla çakışmaya izin verilmez) döndürülmelidir.

Parametreler
rawMetrics : Çalıştırma için kullanılabilen ham metrikler kümesi.

runLogs : Test çalıştırması için günlük dosyaları kümesi.

İadeler
Çalıştırma metriklerinden yeni oluşturulan metrikler kümesi.