Kapatılabilirİzleme Kapsamı

public class CloseableTraceScope
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.tracing.CloseableTraceScope


Kaynaklarla deneme yoluyla izleme bölümünün raporlanmasına olanak tanıyan kapsamlı bir sınıf

Özet

Kamu inşaatçıları

CloseableTraceScope (String category, String name)

Kapsamlı bir izlemeyi bildirin.

CloseableTraceScope (String name)

Yapıcı.

CloseableTraceScope ( ActiveTrace trace, String name)
CloseableTraceScope ()

Konulardan kapsamı raporlamak için oluşturucu.

Genel yöntemler

void close ()

Kamu inşaatçıları

Kapatılabilirİzleme Kapsamı

public CloseableTraceScope (String category, 
        String name)

Kapsamlı bir izlemeyi bildirin.

Parametreler
category String : İşlemin kategorisi

name String : Bölümü raporlamanın adı

Kapatılabilirİzleme Kapsamı

public CloseableTraceScope (String name)

Yapıcı.

Parametreler
name String

Kapatılabilirİzleme Kapsamı

public CloseableTraceScope (ActiveTrace trace, 
        String name)

Parametreler
trace ActiveTrace

name String

Kapatılabilirİzleme Kapsamı

public CloseableTraceScope ()

Konulardan kapsamı raporlamak için oluşturucu.

Genel yöntemler

kapalı

public void close ()